Kändude utiliseerimine 1 m³- 6 €.

   Sellele lisandub laadimise ja transpordi hind.

   Kändude äravedu,kändude vastuvõtt ja kändude utiliseerimine.

   Transpordi keskmine hind Tallinnasse tuleb 75-120 eurot.

   Me transpordime oma transpordiga kännud ümbertöötlemiseks.

  Utiliseerime puujuuri (kände) aadressil Betooni 30, 1 m³- 6 €!

   https://ecology.ee/kandude-utiliseerimine