Lammutuspuidu vastuvõtt TASUTA.

Ehitus ja lammutuspuit.Sorteeritud keemiliselt töötlemata puit, nagu nt lauad, prussid,
kaubaalused jne, saate tasuta ära anda Tallinnas, mistahes koguses
aadress Betooni 30 ettevõttele ASEN OÜ.