Lammutuspuidu vastuvõtt - TASUTA.

Ehitus ja lammutuspuit.Sorteeritud puit, nagu nt lauad, prussid,
kaubaalused jne, saate tasuta ära anda Tallinnas, mistahes koguses
aadress Betooni 30 ettevõttele ASEN OÜ.

Puidu vastuvõtt Tallinn,TASUTA.Puidujäätmete äravedu.

Saepuru vastuvõtt - TASUTA.