Asen OÜ võtab tasuta vastu puidujäätmeid nagu näiteks katkised vanad alused, puuoksad, lauamaterjal, plaadid,jõulupuud,puud ja põõsad.

Puu mis on keemiliselt töödeldud, värvitud või vana puidust mööbel - selle vastuvõtmine on-TASUTA.
Kasutatud mööbli vastuvõtt-TASUTA!

Ehitusjäätmete vastuvõtt:  Hind 0,1 m³- 3,0 €

Segajäätmed:                      Hind 0,1 m³- 3,0 €

Võtab vastu puulehti lehti,sellise hinnaga: 1 m³ -3,00 €,puulehti (ei tohi sisaldada mulda, kive jms).

Me võtame vastu vanu diivaneid,vana diivani utiliseerimine :Hind 0,1 m³- 3,0 €

Kivi ja betooni: Hind 0,1 m³ - 1,5 €

Võtame vastu vanu diivaneid,vana diivani utiliseerimine,vana madratsi utiliseerimine :Hind 0,1 m³- 3,0 €

Kändude utiliseerimine - TASUTA!

Puidu vastuvõtt Tallinn,TASUTA.Jäätmejaam hinnakiri.

 

 

Palume sorteerida ja kontrollida puidujäätmed enne meile toomist!
Tasuta vastuvõetavate puidujäätmete kogusele me piiranguid ei sea, võtame vastu kõik jäätmed. Teistes prügilates on puidujäätmete vastuvõtmine tasuline, seega võimaldab  puidujäätmete meile toomine ka rahaliselt kokku hoida.

Informatsiooni jäätmete sorteerimise kohta saate meie kodulehelt või meile helistades.


 

 

 


Mugavus, kasumlikus ning aja kokkuhoid on peamised pidepunktid, mida meie oma klientidele pakume. Asen OÜ juhindub oma töös hästi välja töötatud logistilisest süsteemist, tänu millele on meil võimalik vastu võtta varieeruvaid puidumahte ning ilma viivitusteta korraldada nende optimaalset laialivedu. Vastuvõtmise protsess on maksimaalselt optimiseeritud kiireimaks opereerimiseks. Kogu töö on operatiivne, mugav ning samas lihtne. Omame kõiki puidu töötlemiseks vajalikke litsentse, mis lubavad meil tegeleda puidu vastuvõtmise ning töötlemisega. Tehes meiega koostööd, võite olla kindlad, et meie ettevõte on usaldusväärne partner puidu käitlemise turul.


Me elame riigis 1,3 miljoni elanikuga ja küsimus jäätmete veo ja utiliseerimisega on üpris aktuaalne. Elanikud tahavad näha oma riiki puhtana ning sellepärast peavad riigi territooriumil tegutsevad ettevõtted ning organisatsioonid käituma peremehelikult ja panustama aktiivselt keskkonna säästmisesse. Tarbija elutegevuse käigus tekib kolme sorti puidu jäätmeid:
  • Tahked majapidamisjäätmed – Tekivad kaubandusettevõtetes, õppe- ja riigiasutustes, kontorites, lasteaedades, meelelahutuslikes- ja spordiasutustes, rongi-, bussi-ja lennujaamades ning sadamates.
  • Ehitusjäätmed – Tekivad hoonete ehitusel, rekonstrueerimisel ning nende demonteerimisel
  • Tööstusjäätmed – Tekivad ettevõtete ja organisatsioonide tegevuse käigus teenuste ja kaupade tootmisel.
Seega on tänapäeval kõige efektiivsem utiliseerimismeetod endiselt ümbertöötlemine ja taaskasutus.

 

Puidu jäätmete töötlus on meie ettevõtte peamine suund.
 

Eeldades, et tahkete majapidamisjäätmete mahud pidevalt kasvavad, pakutakse tänapäeval tarbijale laiaulatuslike võimalusi jäätmete utiliseerimiseks. Kõikidel nendel võimalustel on üks eesmärk: vähendada jäätmete kogust, kuid igal meetodil on ka omad nõrgad kohad, mis ei lase seda meetodit kasutada laiemas spektris.

 

Kõiki neid meetodeid iseloomustab kitsas suund. See tähendab, et iga meetod sobib ainult teatud tahkete majapidamisjäätmete utiliseerimiseks. Näiteks võib tuua kõige levinumat jäätmete utiliseerimisviisi – matmist. Samas on selle meetodi keskkonna jälg maksimaalne, rikkudes sealse keskkonna tasakaalu ja muutes maaala kasutuskõlbmatuks.
Teine tihti kasutusel olev meetod on põletamine. See vähendab drastiliselt jäätmete hulka ja võimaldab prügilate jäätmemahtu kümnetes kordades minimeerida, kuid selle meetodi positiivsuse neelab suur väljaheidete maht heitgaaside näol, mis reostab õhku, maad kui ka vett. Eriti mürgised on jäätmed, mis sisaldavad polümeere ja paratamatult kasvab nende protsentuaalne osa kogu jäätmemahust.

 

Biolagundamise meetod on üpris väikese keskkonna jäljega, kuid sobib vaid teatud jäätmete töötlemiseks. Samas võib tekkinud kompost sisaldada ridu erinevaid raskmetalle, mis raskendab selle edasist uuskasutust
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tellised, plaadid ja keraamikatooted,Aia- ja haljastusjäätmed,Ehitus- ja lammutusjäätmed,Pakendijäätmed,Plastid ja penoplast,Suuremõõtmelised jäätmed,Toiduõli,Töödeldud puit,Töötlemata puit,Vanad rehvid,Vanad riided, jalanõud ja mänguasjad,Elektri- ja elektroonikaseadmed,Lehtklaas,Metallijäätmed,Ohtlikud jäätmed,Paber ja kartong,Betoon