Puidu vastuvõtt Tallinn,TASUTA.Vana mööbel prügimäele. 

Vanad kaubaalused

Võtame vastu tasuta:

>puitpakendid

>kaubaaluseid

>aluseid

>euroaluseid.

Keemiliselt töötlemata puidust pakendeid, mis ei mahu
tavakonteinerisse, nagu nt puu- ja juurviljade pakendid,vanad
kaubaalused,alused, euroalused jne,saate tasuta ära anda Tallinnas,
mistahes koguses aadress Betooni 30 ettevõttele ASEN OÜ.

Jäätmeloa nr. L.JÄ/325623

 

Varem või hiljem puidust kaubaalused kuluvad, muutuvad kasututeks ja isegi ohtlikeks kauba

laadimis- ja ladustamistöödel. Tavaliselt pannakse sellised kaubaalused kaugemasse nurka

hoiule oma edasist saatust ootama. Aktiivne töö laos aga välistab ruumi ebaratsionaalset

kasutamist. Seega on parim lahendus kulunud puidust kaubaaluste utiliseerimine või nende

asendamine selleks spetsialiseerunud ettevõtetes.

Katkiste ja mittevajalike puidust kaubaaluste tasuta utiliseerimine annab mitmeid eeliseid:

  • väldite tulekahju tekkimist ettevõttes - on ju kaubaalused valmistatud põlevast materjalist;

  • vabastate laoruumi pinna;

  • kaitsete keskkonda;

  • järgite töökohas kehtivaid ohutusnõudeid;

  • säästate raha;

  • väldite puude kütteks langetamist;

  • ebavajalik ja mahukas taara häirib lao personali liikumist.

 

 

 

                                   

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asen ou,Kuhu Tallinnas viia vana kaubaalused,Kuhu viia Tallinnas kasutatud kaubaalused,Kuhu viia kasutatud euroalused,Kuhu viia alused,Veame ära puidujäätmed,Kuhu viia puitpakendi,Mida teha kasutatud kaubaalustega,Mida teha vanade kaubaalustega,Mida teha vanade euroalustega,Mida teha alustega,Mida teha puitpakenditega,Mida teha puitpakendiga,Kus on tasuta vanad kaubaalused,Kus on tasuta kasutatud euroalustega,Kus on tasuta euroalused,Kus on puitpakendid,Veame ära vanad kaubaalused,Veame ära lammutuspuidu,Veame ära puitpakendi,Veame ära kasutatud alused.,Veame ära kaubaalused,www.ecology.ee,www.prugila.ee