Kändude utiliseerimine.

   Kännud ja kändude äravedu.Kändude vastuvõtt.

1)Me veame ära kände üle terve eesti.
   Me veame ära kände Harjumaal.
   Kändude ära vedu maksab 8 eurot üks kuupmeeter (m3),plus transport (tõstetakse kraanaga konteinerisse).
   Kändude laadimise ja transpordi keskmine hind Tallinnasse on 75 eurot.

2)Me ei võta vastu kände jäätmejaamas Betooni 30.
   Me transpordime oma transpordiga kännud ümbertöötlemiseks.

3)Ühe kännu raskuseks võib tulla umbes 1000kg (kändude küljes võib olla mulda,savi,liiva ja kivisid)
Kui Te otsustate viia oma kännud prügila peate arvestama et kännud kaaluvad palju.
Selle pärast on Teil mugavam tellida teenus meilt.
Kaal arvestatakse siis kui kännud on laaditud konteinerisse.

https://ecology.ee/kandude-aravedu