Puulehtede vastuvõtt.

Lehtede vastuvõtt

Meie firma võtab vastu puulehti lehti,sellise hinnaga: 1 m³ -3,00 €,puulehti (ei tohi sisaldada mulda, kive jms).

Transportimisel kasutatavad pakendid tühjendab tooja selleks ettenähtud
kogumiskonteinerisse ja võtab lahkudes endaga kaasa.

Selleks mitteettenähtud kohta jäätmete mahapanek keelatud.

    

    

     

 

 https://ecology.ee/lehtede-vastuvott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.prugila.ee.haljastusjäätmete äravedu,aiajäätmete äravedu,okste äravedu harjumaa,okste äravedu,okste äravedu tartu,Puulehtede vastuvõtt.,Lehtede vastuvõtt