Puulehtede vastuvõtt

Lehtede vastuvõtt

Meie firma võtab vastu puulehti lehti,sellise hinnaga: 1 m³ -2,00 €,puulehti (ei tohi sisaldada mulda, kive jms).

Transportimisel kasutatavad pakendid tühjendab tooja selleks ettenähtud
kogumiskonteinerisse ja võtab lahkudes endaga kaasa.

Selleks mitteettenähtud kohta jäätmete mahapanek keelatud.

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.prugila.ee.haljastusjäätmete äravedu,aiajäätmete äravedu,okste äravedu harjumaa,okste äravedu,okste äravedu tartu,Puulehtede vastuvõtt.,Lehtede vastuvõtt