Puulehtede vastuvõtt

Lehtede vastuvõtt

Meie firma võtab vastu puulehti lehti,sellise hinnaga: 1 m³ -2,00 €,puulehti (ei tohi sisaldada mulda, kive jms).

Transportimisel kasutatavad pakendid tühjendab tooja selleks ettenähtud
kogumiskonteinerisse ja võtab lahkudes endaga kaasa.

Selleks mitteettenähtud kohta jäätmete mahapanek keelatud.

z